O vodě

O zdroji vody

Zdrojem kojenecké vody je vrt o hloubce 180 m do spodnoturonské zvodně. Vrt byl vybudován v roce 1993 a je umístěn v ochranném pásmu březovského vodovodu na okraji obce Radiměř.

Kvalita jímané podzemní vody je sledována již více jak 50 let a po celou dobu vykazuje stálost svého složení. Při svém vzniku byl vrt nazván RA-1 a voda z něj nesla obchodní název Českomoravská voda.

Pro každodenní užití

Minimální obsah sodíku (méně než 1mg/litr

Deklarována jako kojenecká

Kontaktujte nás

Sídlo

Dolní Roveň 36,
533 71 Pardubice

Telefon a e-mail

+420 734 208 180

info@aquabarrels.cz